Algemene voorwaarden

Ik wil je vragen onderstaande door te nemen ter kennisname.

De diëtist

Een diëtist heeft een vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek gevolgd en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. De titel diëtist is wettelijk beschermd. De diëtist onderschrijft de beroepscode en de gedragsregels van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD).

De Cliënt

Degene aan wie door de diëtist advies gegeven wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

Arts 

De huisarts, tandarts of specialist die verwezen heeft naar de diëtist.

Kwaliteit

De behandeling van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. De diëtist zal al het mogelijke doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden teneinde een goede kwaliteit te leveren. De kwaliteit wordt gewaarborgd door registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om geregistreerd te zijn worden eisen gesteld aan deskundigheid en werkervaring ( www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). Daarnaast onderschrijft de diëtist de beroepscode en de gedragsregels van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD).

Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. De diëtist houdt in principe de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling, tenzij u aangeeft hiertegen bezwaar te hebben. 

De diëtist houdt een dossier bij met de gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier. Op verzoek krijgt u tegen een geringe vergoeding een kopie van uw dossier.

Nakomen van afspraken

De diëtist is verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal zij dit tijdig aangeven, doch binnen een tijdsbestek dat dat redelijkerwijs mogelijk is.

Het annuleren van de afspraak door de cliënt dient 24 uur van te voren te worden gedaan bij een vervolgconsult en 48 uur van te voren bij een intake. Indien de afspraak niet binnen dit tijdsbestek wordt afgezegd is de diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. 

Kosten

In 2023 heeft u recht op vergoeding van 3 behandeluren per jaar uit de basisverzekering. Indien u aanvullend verzekerd bent, kan het aantal uren dat u vergoed krijgt meer zijn. De behandelkosten door een diëtist vallen binnen het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. 

De facturering van de dieetbehandeling vindt rechtstreeks plaats via Vecozo bij de zorgverzekeraar. Indien verzekert bent bij een zorgverzekering waar wij geen contract mee hebben, of wanneer u door het te vergoeden uren heen bent bij de zorgverzekering, ontvangt u een factuur. De factuur dient u dan zelf te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening.

Indien de zorg binnen een vorm van Ketenzorg past, heeft u recht op meer behandeluren en vallen de behandelkosten buiten het eigen risico. De facturering vindt rechtstreeks plaats via de ketenzorgorganisatie.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachtenregeling

De diëtist doet er uiteraard alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden. Indien u toch een klacht heeft, kunt u deze altijd met mij bespreken. Indien we er samen niet uit komen, kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van Stichting Kwaliteitsregister Paramedici via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.Algemene voorwaarden

Voeding in de laatste levensfase

De zin en onzin van (bij)voeding in de laatste levensfase

Het nachtkastje...

Virussen en je immuunsysteem

Versterk het immuunsysteem met voeding

Door te werken aan je immuunsystee...

Kwaliteitsverschillen vitaminen en mineralen

Kwaliteitsverschillen vitaminen en mineralen

Er zijn periodes dat er veel...

Fermenteren

Fermenteren: Simpel en gezond.

Een paar weken geleden ben ik weer groente...

Lekkende darm

Medio dit jaar publiceerde ’Nieuws voor diëtisten’ het artikel ‘De “Leaky gut” bestaat echt’<...

Donkere kringen en wallen onder je ogen

Vanochtend kreeg ik een klant op consult, die ik vorige keer had gezegd ‘Zou je dat nou wel doen,...

Een burn-out tegengaan met je voeding.

Enkele weken terug was er van alles te doen op tv over depressie. ‘Deprestival’ en de ‘Depressie...

Hoe zit dat met verzurende voeding en je gezondheid?

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat een verzurend voedingspatroon de gezondheid op de la...

Dieetkosten aftrekken van de belasting? Dat kan.

Nu de belastingaangiftes weer ingevuld moeten worden is het handig als je weet dat je dieetkosten...

Zwarte bonen brownies

Veganistisch recept dat iedereen lekker vindt én binnen 45 minuten klaar is.

Veel mensen z...